Erasmus+ 2017/18

Rekrutacja Erasmus+ 2017/18

 

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2017/18:

16.01.2017 - 06.02.2017 - pierwszy etap rekrutacji: składanie dokumentów oraz rejestracja poprzez system Usos

07.02.2017 - 15.02.2017 - kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

16.02.2017 - 24.02.2017 - procedura odwoławcza, kwalifikowanie studentów i doktorantów z innych instytutów oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną. Składanie dokumentów w sekretariacie odbywa się w terminie: 16.02-20.02.2017

 

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2017/18:

Kryteria kwalifikacji na rok 2017/18, punktacja i składy komisji w Instytucie Językoznawstwa UJ (Erasmus+)

 

Uczelnie partnerskie Instytutu Językoznawstwa UJ:

Lista umów Erasmus+ Instytut Językoznawstwa UJ

Poziom znajomości języka wymagany przez uczelnie partnerskie

 

Dodatkowe informacje