Erasmus+

Dodatkowa rekrutacja na stypendium Erasmus+ 2019/2020 (semestr letni)

Terminarz dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2019/20:

  • 16.09-11.10.2019 – czas trwania II Rekrutacji,
  • 12.10-17.10.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,
  • 18.10-24.10.2019 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb.

Kryteria kwalifikacji

Dodatkowe informacje na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

Koordynatorzy programu Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa:

Zakład Filologii Węgierskiej:

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego:

Zaświadczenia i kserokopie certyfikatów należy złożyć w wersji papierowej.
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Językoznawstwa, al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, pok. 204, w godzinach urzędowania Sekretariatu do 12 października 2019.