Erasmus+

Rekrutacja Erasmus+ 2018/19

Terminarz rekrutacji Erasmus+ na rok akademicki 2018/19

08-29.01.2018 – składanie wniosków przez USOSweb i dokumentów papierowych w Sekretariacie Instytutu

UWAGA! Wszystkie dokumenty należy złożyć również w wersji papierowej!

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Językoznawstwa, al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków, pok. 204, w godzinach urzędowania Sekretariatu

 

30.01.-11.02.2018 – ogłoszenie wyników i przyznanie uczelni w systemie USOSweb przez koordynatora

12.02-25.02.2018 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu przez studenta i koordynatora w systemie USOSweb, odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, przesłanie protokołu do DOSZ

 

Kryteria kwalifikacji na rok 2018/19

 

Koordynatorzy programu Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa:

Zakład Filologii Węgierskiej:

mgr Lidia Żołnierek (lidia.zolnierek@uj.edu.pl)

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego:

dr Beata Żurek (beata.zurek@uj.edu.pl)

Rekrutacja Erasmus+ 2017/18

Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni 2017/18

II tura rekrutacji na wyjazdy w ramach stypendium Erasmus+ w semestrze letnim 2017/18 będzie obywać się poprzez system USOSweb.

Harmonogram II Rekrutacji:

-11.09.-08.10.2017 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb oraz w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa UJ

-09-15.10.2017- kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

Kryteria kwalifikacji oraz wykaz wymaganych dokumentów w Instytucie Językoznawstwa UJ są takie same jak w I rekrutacji (zob. niżej).

 

Terminarz I rekrutacji na rok akademicki 2017/18:

16.01.2017 - 06.02.2017 - pierwszy etap rekrutacji: składanie dokumentów oraz rejestracja poprzez system Usos

07.02.2017 - 15.02.2017 - kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

16.02.2017 - 24.02.2017 - procedura odwoławcza, kwalifikowanie studentów i doktorantów z innych instytutów oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną. Składanie dokumentów w sekretariacie odbywa się w terminie: 16.02-20.02.2017

 

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2017/18:

Kryteria kwalifikacji na rok 2017/18, punktacja i składy komisji w Instytucie Językoznawstwa UJ (Erasmus+)

 

Uczelnie partnerskie Instytutu Językoznawstwa UJ:

Lista umów Erasmus+ Instytut Językoznawstwa UJ

Poziom znajomości języka wymagany przez uczelnie partnerskie

 

Dodatkowe informacje